Populair

Boeken en columns

Het nut van nutteloos onderzoek
Robbert Dijkgraaf, 2012

 

Wat is de kortste weg van a naar b, als je niet weet wat b is of waar het ligt?
In dit sprankelende vervolg op het succesvolle Blikwisselingen betoogt Robbert Dijkgraaf op overtuigende wijze hoe belangrijk verwondering, intuïtie, kunst en creativiteit zijn in de wetenschap.
Met aanstekelijk enthousiasme laat hij zien hoe de zoektocht naar een antwoord op de schijnbaar nutteloze vraag hoe de wereld in elkaar zit, diezelfde wereld ingrijpend verandert en de moeite waard maakt.
Van legoblokjes tot wondergetallen, van de oerknal tot de maanlanding, van de Groenlandse ijskap tot de Nederlandse politiek – in Dijkgraafs visie is wetenschap overal om ons heen, mateloos fascinerend en voor iedereen toegankelijk. Het nut van nutteloos onderzoek is hier zelf het beste bewijs van.


Uitgeverij Prometheus| Bert Bakker

Bètacanon junior
De belangrijkste onderwerpen uit de wetenschap voor kinderen
Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco & Bas Haring, 2010 - Luisterboek

 

Nederlands bekendste wetenschappers Robbert Dijkgraaf, Bas Haring en Louise Fresco bespreken in dit junior canon op originele en toegankelijke wijze de belangrijkste onderwerpen uit de wetenschap. Zoals waarom de wc voor de mens zo’n belangrijke ontdekking was, of wie Newton was, maar ook de oerknal, DNA en de Pavlovreactie komen aan bod. Je hoort over ideeën zoals schuivende continenten en het ontstaan van de mens.

Luisterrijk

Bètacanon
Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen

Redactie: Commissie-Dijkgraaf (Louise O. Fresco, Salomon Kroonenberg, Frans van Lunteren, Bas Haring, Harry Lintsen, Sander Bais en Robbert Dijkgraaf).
Eindredactie: Martijn van Calmthout en Tjerk Gualthérie van Weezel, 2009

 

In De bètacanon komen vijftig kernbegrippen uit de natuurwetenschappen aan de orde, variërend van het getal nul tot ecologie, van evolutie tot plastics, van Einstein tot de koolzuurcyclus, van formules tot de oerknal.

Meulenhoff

Blikwisselingen
Robbert Dijkgraaf, 2008

 

Robbert Dijkgraaf schuwt de ‘grote vragen’ niet. Zit er een systeem in de wereld? Zijn wij alleen in het heelal, wordt de jeugd slimmer, leven we een groot computerprogramma en waarom zien sommigen van ons letters en cijfers in kleur? En trouwens, kun je een dichtbundel schrijven met honderdduizend miljard gedichten?
Door vanuit verschillende invalshoeken naar het vertrouwde te kijken, ontstaan vaak nieuwe inzichten in de wetenschap. Gewapend met die allernieuwste inzichten, laat Robbert Dijkgraaf in Blikwisselingen verbindingen zien tussen wetenschap, kunst, onderwijs en politiek. Op sprankelende en glasheldere wijze belicht hij daarbij een grote verscheidenheid aan onderwerpen, van de allerkleinste deeltjes tot de oerknal via de Cito-toets en de regering-Bush. Dit rijksgeschakeerde boek leest als een hartstochtelijk pleidooi voor de verwondering, de eenheid en de speelsheid van de wetenschap.


Uitgeverij Prometheus| Bert Bakker

Reuzen van de lage landen
Met Robbert Dijkgraaf op zoek naar onze grootste natuurwetenschappers

Marcel Hulspas, 2012


Met Robbert Dijkgraaf op zoek naar onze grootste natuurwetenschappers Vesalius, Van Leeuwenhoek, Kamerlingh Onnes... Nederland is klein maar heeft een grootse wetenschappelijke traditie. Geniale vaderlandse wetenschappers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de wereld om ons heen. Hoe kwamen zij tot hun ontdekkingen? Op die vraag wilde Robbert Dijkgraaf antwoord hebben. Gedreven door nieuwsgierigheid bezocht hij musea en archieven, statige herenhuizen en stoffige kelders. Op zoek naar de persoonlijke geschriften, de aantekeningen en de apparatuur van onze beroemdste wetenschappers. (...) Om met eigen ogen te zien en te horen wat hen dreef en wat ze ontdekten, en hoe generaties Nederlandse wetenschappers op hun werk voortbouwden. Op de schouders van de wetenschappelijke reuzen van de Lage Landen.


Uitgeverij: Nieuw Amsterdam

Columns

cover boek: De bètacanon